Prejsť na:

 

úvodnú stranu

= základné údaje o zľavách a objednávaní kníh

zoznam a cenník kníh

= zoznam kníh a základné údaje (názov, autor, rozsah, cena, zľavy)

anotácie kníh

= charakteristiky kníh (stručné údaje o obsahu)

Publikácie v e-formátoch
PPS a PDF dokumenty
na bezplatné stiahnutie a voľné šírenie:

 

Knihy a články monoteistických, biblických kresťanov (v PDF)
  1. POZNANIE - otázka života a smrti (4,27MB)
1-Hľadabie Boha a plnenie Jeho vôle
  2. Bohu buď Sláva (1,58MB)
  3. Doktrína o trojici (1,63MB)
  4. Tri časti z knihy ...SEMPER REFORMANDA (2,79 MB)
  5. Kdo je Ježíš (695kB)
  6. Úžasné Ježíšove záměry a nároky (2,33 MB)
  7. Solus Christus - Totus Christus (1,3 MB)
  8. Bůh a Kristus  (242 kB)
  9. Duch svatý (122 kB)
10. Jeden Bůh (202 kB)
11. Problém trinitářského výkladu (103 kB)
12. Víra Ježíše (89 kB)
13. Kázání apoštolů (124 kB)
14. 100 důvodů (85 kB)
15. Jan 1 (66 kB)
16. Žít jako žil Kristus (320 kB)
17. Vláda Syna člověka (120 kB)
19 Chvála Bohu -subor byšše 300 duchovných úvah  (2,9 MB)
18. Lež jménen Trojice (534 kB)
22. Jeden Boh-Otec, jeden Mesiáš - Ježiš 7,5 MB)


PPS dokumenty (t.j. „prezentácie“):

1. Dve dôležité veci – 1. časť (3,4 MB)

2. Dve dôležité veci – 2. časť (5,4 MB)

3. Pristav sa – 1. časť (4,4 MB)

4. Pristav sa – 2. časť (4,0 MB)

5. Pristav sa – 3. časť (4,8 MB)

6a. Zázraky okolo teba pozorne sa dívaj a premýšľaj (8,0 MB)

6b. Zázdraky okolo teba - pozorne sa dívaj a uvažuj  (3,15)

7. Obdivuhodné diela Stvoriteľa – fauna (3,9 MB)  

8. Kráľ Šalamún mladým (2,4 MB)  

8.b Kráľ Šalamún (nielen) mladým (2,4 MB)

9. Odkaz mladým (1,0 MB) 

10. Modlitba na prelome rokov (0,8 MB)

11. Modlitba na Nový rok (0,9 MB)

11b. Novoročná modlitba (13MB)

12. Modlitba pre Teba (0,5 MB) 

13. Boh sa nepýta... (1,7 MB)

14. Boh hovorí... (0,7 MB)

15. Interview s NÍM (4,5 MB) 

16. Biblia (1,5 MB) 

17. Stred Biblie (1,0 MB) 

18. Motýľ a kvet... (0,9 MB)

19. Skutočný príbeh s „anjelom“ (3,8 MB)

20. Ešte nie...! (2,6 MB)

21. Divé husi (1,1 MB)

22. O láske – na motívy 1. Kor 13 (0,7 MB)

23. Dni v týždni (0,5 MB)

24. Oni zutekali! Utečieš aj ty? (1,4 MB)

25. Stav sveta (2,1 MB) 

26.Mier a vojna (2,0 MB)

27. Naozaj nebol holokaust? (1,3 MB)

28. Pane, prosím Ťa... (3,4 MB)

29. Ježišov dar – pomodli sa... (1,8 MB)

30a. To je Boh… (1,6 MB)

30b. To je Bůh... 6,8 MB)

31. Lano... (1.1 MB)

32. Nepokojné a nespokojné je srdce človeka (4,3 MB)

33. Byť silný je... (2,8 MB)

34. Si naozaj nešťastný? (0,4 MB)

35. Božie odkazy pre Teba (4,2 MB)

36. Úvahy (2,7 MB)

37. List „zaneprázdnenému“ od jeho Otca... (1,9 MB)

38. Advent-Vianoce, 1. časť (7,2 MB) 

39. Advent-Vianoce, 2. časť (5,8 MB)

40. Izrael (7,1 MB)

41. Izrael-2 (7,6 MB)

42. Jeruzalem (4,7 MB)

43. Návrat márnotratného syna (2,1 MB)

44. Napomenutie (4,0 MB)

45. Priateľom (2,7 MB)

46. Žalm 23 (3,6 MB) 

47. Žalm 34 (2,5 MB)
48. Creatio et ratio (6,7 MB)
49. Pohľady do a z vesmíra (5,5 MB)
50. Obdivuj krásu = umenie a múdrosť (3,4 MB)
51. Cítiš sa "menejcenným"? (3,3 MB)
52. Ideálna staroba (3.3 MB)
53. V čom spočíva šťastie človeka (2,5 MB)
54. Saint Exupery: Modlitba na všedný deň (4,3 MB)
55. Bohu sa nemožno posmievať (1,9 MB)
56. Čo je šťastie (3,5 MB)
57. Božia lekáreň (2,9 MB)
58. Cítiš sa nešťastný? A čo potom oni? (2,0 MB)
59. Užitočné myšlienky a pekné obrázky (6,2 MB)
60. Bájka o myši (1,2 MB)
61. U holiča (1,3 MB)
62. Nič sa nedeje náhodou (1,9 MB)
63. Múdre citáty o múdrosti (2,1 MB)
64. Lekcie pre život (6,0 MB)
65. Pravá krása ženy (0,6 MB)
66. Nečakaj na šťastie (1,8 MB)
67. Pane, prosím Ťa, keď... (8,4 MB)
68. "Ktože je to...?" (2,0 MB)
69. Zrkadlo spoločnosti (1,1 MB)
70. Fantastický výlet do makro- a mikrosveta (1,9 MB)
71. Božie dielo v procese... (0,9 MB)
72. Farebný svet a myšlienky dvoch umelcov (3,6 MB)
73. Neprestaň spievať  
– uč sa od vtákov (1,8 MB)
74. Múdrosť a cit pre krásu (3,6 MB)
75. Aby nebolo neskoro... (1,1 MB)
76. Certifikát priateľstva (2,0 MB)
77. Pohár mlieka... (1,0 MB)
78. Báječný svet pod vodou (5,4 MB)
79. Za všetko ďakujte! Stále sa radujte! (6,3 MB)
80. Bojuj, pracuj, ale buď trpezlivý – poučenie z príhody s motýľom (1,05 MB)
81. Smutno-radostný príbeh (2,5 MB)
82. Vezmime si príklad od slnečnice (4,3 MB)
83. Len pre Teba - s peknou hudbou (4,2 MB)
84. Mojim deťom... (1,5 MB)
85. Mŕtve more - Izrael (5,0 MB)
86. Čo dokáže zmena taktiky... (2,1 MB)
87. Úžasné diela najväčšieho UMELCA... (3,7 MB)
88. Krásna matematika (1,6 MB)
89. Úvhy v rannej hmle (3,6 MB)
90. Kreativita Stvoriteľa (vtáky) (4,2 MB)
91. Svojmu priateľovi k Vianociam... (3,9 MB)
92. Zvláštny príbeh. (1 MB)
93. Darček... (2,1 MB)
94. Vtáčiky a myšlienky (3,0 MB)
95. "Tichá noc, svätá noc..." (3,8 MB)
96. Novoročný pozdrav a povzbudenie (1,33 MB)
97. Neznáme umelecké diela (4,5 MB)
98. Krása, dokonalosť a majestátnosť... (7MB)
99. U holiča (o Bohu) (1,2 MB)
100. Cena času (2,6 MB)
101. Náš modrý svet (3,8 MB)
102. Svojim priateľom (2 MB)
103. Listy môjho stromu (1,7 MB)
104. Ku káve... - príjemné s užitočným (3,5 MB)
105. Biblické výroky (+príroda+hudba) (5,2 MB)
106. Je smiešne... Je SMUTNÉ!!! (2,9 MB)
107. Zvláštna módna prehliadka (4,1 MB)
108. Múdrosť starých... - pre mladých (3,6 MB)
109. Zázraky stvorenia pod morskou hladinou (7,4 MB)
110. Užitočné myšlienky (aforizmy P. Kosorina) (6 MB)
111. Kedy už príde šťastie? (1,7 MB)
112. Pre upokojeníe a pri "splíne" (4,8 MB)
113. Advent pre teba (1,1 MB)
114. Pane, prosím Ťa... - modlitba (7,9 MB)
114.b. Pane, prosím Ťa... . modlitba 2 (9,36 MB)
115. Já jsem chtěl... (6,0 MB)
116. Milovať bez podmienok... (1,7 MB)
117. Filozofia veku (5,8 MB)
118. Kvety a slová (4,4 MB)
119. Čítaj pomaly, ticho (3,2 MB)
120. ...dumaj...! (0,9 MB)
121. Pre priateľov...4,2 MB)
122. Nechajte si to pre seba, mr. Darwin! (2,2 MB)
123. Krásne a múdre... (3,5 MB)
124. Úvaha a podlitba (3,3 MB)
125. Záhrada pokoja (4 MB)
126. Na zamyslenie... (2,29 MB)
127. Prehliadka na Pánovej klinike (1,89)
128. Kvety a slová - nádherné  a múdre (4,35 MB)
129. Úžasná fauna a dobré rady (4,7 MB)
130. Múdrosť z Orientu (4,8 MB)
131.a. Čas - 1 (11 MB)
131.b. Čas - 2 (4,55 MB)
132. Nikdy neprestaň... - škola trpezlivosti (2,0 MB)
133. Zrkadlo našej spoločnosti (1,02 MB)
134. Modlitba za Teba - za nás... (1,03 MB)
135. "Adventný kalendár" (2,3 MB)
136a. Otče náš... (5,4 MB)
136b. Otče náš... (3 MB)
137. Čo sme zasiali, to žneme (2,6 MB)
138. Jeseň života (3,13 MB)
139. Priateľom o priateľstve (1,35 MB)
140. Starnutie a staroba (1,82 MB)
141. Príroda - stvorenstvo (7,8 MB)
142. Sedem divov sveta (240 kB)
143. Úžasné diela nášho Kreátora (6,5 MB)
144. Pripomenutia (6,3 MB)
145. Staroba nie je "tretí vek" (3,3 MB)


PDF dokumenty (vybraté kapitoly z kníh, ktoré sú v našej ponuke a články – úvahy na zamyslenie):

1. Postihlo ťa nešťastie? 48 kB

2. Pomoc v starobe 98 kB

3. Stručne (vážne i úsmevne) na tému „Lekári liečia…“ 2200 kB

4. O chorobe u kresťanov 114 kB

5. O odpúšťaní 69 kB

6. Viera, pravda a sloboda 87 kB

7. Veríte v zázraky? 422 kB

8. Skutky – jablko sváru 92 kB

9. „Aby boli jedno…“ (o odvrátenej tvári „ekumenizmu“) 100 kB

10. „Bohoslužby“, či „Služby Božie“? 81 kB

11. Boháči a bedári 147 kB

12. Boží hnev a Božia výchova 83 kB

13. Cesta – Zákon 40 kB

14. Rôzne „cesty do neba“ 60 kB

15. Kult „Ja“ – „selfizmus“ 81 kB

16. Meno nášho Boha 141 kB

17. O narodení a o narodeninách 73 kB

18. Stručne o novopohanskom hnutí New Age (Nový vek) 48 kB

19. Satanizmus a huamizmus 29 kB

20. „Solus Christus“ a „Totus Christus“ 214 kB

21. Kríž – kult a fetiš 99 kB

22. Darwin. Áno, či nie? 610 kB

23. Inteligentný design (dizajn) 1312 kB

24. O dizajne a ŽIVOTE 423 kB

25. Názory prírodovedcov na vznik života a druhov 1391 kB

26. „Energia a teleonómia“ 46 kB

27. „Malá exkurzia do sveta veľkých síl“ 234 kB

28. Tri úrovne ľudského života 59 kB

29. Poznámky k biblickej antropológii 158 kB

30. Stvoril Boh všetko? Aj zlo? (A. Einstein) 90 kB

31. O Židoch 167 kB

32. O moslimoch 195 kB

33. Da Vinciho „kód“ (o Brownovej „detektívke s pridanou hodnotou“) 4634 kB

34. List z predvianočnej pošty 76 kB

35. VZKRIESENIE, či nesmrteľnosť? 538 kB

36. Väčšina ľudí, a všetci kresťania sú „funkcionári“ 80 kB

37. Kresťanské cirkvi „ľudové“ a „výberové“ 65 kB

38. Sedem Hilelových exegetických pravidiel (midot) 80 kB

39. „Postmoderná morálka“ – plod humanizmu 250 kB

40. Poslušnosť a prikázania Ježiša Krista 122 kB

41. „Súmrak kresťanstva…(?)“ 126 kB

42. „Ochrániť deti“ pred ich rodičmi75 kB

43. Dve reality – svet našich zmyslov a 73 kB

44. Rozumnosť viery 86 kB

45. Atraktívnosť ateizmu86 kB

46. Morálka je viac než176 kB

47. Holokaust a darvinizmus 75 kB

48a. Je to vôbec možné? 147 kB

48b. Možné to je 61 kB

49. O vojakoch („stave vojenskom“) a o vojne (503 kB)

50. O tzv. panenteistickom satanizme (220 kB)

51. Niektoré metódy satana v minulosti a dnes (108 kB)

52. Čo nás čaká za "dverami smrti"? (855 kB)

53. Kresťania a Židia (232 kB)

54. Zem   výnimočná planéta (975 kB)

55. Reálna staroba - list z denníka (59 kB)

56. PILIERE - 1M 1,1 a 5M 6,4 (370 kB)

57. Kresťanstvo a psychológia (411 kB)

58. Ako rozumieť Biblii (152 kB)

59. Je možné poznať Boha? (292 kB)

60. Sme úžasne stvorení! (354 kB)

61. Pár poznámok ku STVORENIU (276 kB)

62. VIERA  PRAVDA SLOBODA  (198 kB)

63. Iba Kristus áno!  /  iba Vianoce  nie! (2MB)

64. Kultúta Západu v agónii (239 kB)

65. Tipnite si... (410 kB)

66. Niečo o živote po smrti... (712 kB)

67. Ešte niečo na tému VEDA a VIERA (235 kB)

68. Prácu neodkladaj, ale v rozhodovaní sa neunáhli! (560 kB)

69. Tragédia Európy: nahradili sme Židov moslimami (539 kB)

70. "Spojené štáty Európske" – koniec našej suverenity (580 kB)

71. Vyvolený – jedinečné povolanie Izraela (264 kB)

72. Niečo o pôvode a histórii antisemitizmus (216 kB)

73a. Poškodenie organizmu nadmerným teplom (87 kB)

73b. Pitný režim a "otrava vodou" (200 kB)

74. Deformácie Písma (manipulácie s ním) a dogmy cirkvi (500 kB)

75. Milosť Božia v utrpení a slabosti (305 kB)

76. Akí máme, a akí nemusíme (ba ani nemáme) byť (303 kB)

77. Celkom iste sa dočkáme konca sveta (296 kB)

78. Naozaj čas všetko zahojí? (370 kB)

79. Čriepky z perál (J. Kollár, A. Sládkovič, I. Krasko) (702 kB)

80. Pár rád priateľom v "chrípkovej sezóne" (260 kB)

81. Vždy s láskou (nepremárni vzácny čas) (788 kB)
82. Život  – to sú samé premiéry a derniéry (200 kB)
83. O tolerantnosti (307 kB)
84. Ľudia v našom živote (232 kB)
85. Kríza dnešnej spoločnosti vo svetle Biblie (1,35 MB)
86. Kauza Stvoriteľ - alebo darvinizmusa verzus inteligentný plán (516 kB)
87. Darwin a Hitler (632 kB)
88. Kazateľ (kráľ Šalamún) mladým  (180 kB)
89. Mysli pozitívne! (228 kB)


 

Hociktorý z PPS alebo PDF dokumentov si môžete bezplatne stiahnuť
a bez obmedzenia šíriť.