prejsť na:
úvodnú stranu

= základné údaje o zľavách a objednávaní kníh

anotácie kníh

= charakteristiky kníh (stručné údaje o obsahu)

mimoknižné publikácie

= dokumenty v PPS („prezentácie“) a články, úvahy, sentencie v PDF (k bezplatnému stiahnutiu a voľnému šíreniu)

 

porad. číslo

Názov  knihy
 
stručný, kompletný
(a podtitul)
  — autor

ISBN

formát a rozsah

cena v

knihy

CD*)

 

poznámky

 

1.

Fakty a úvahy o viere
a (niektorých) problémoch kresťanov

— Milan Benjan

80-89029-48-5

A 5, 308 strán

CD*: 416 str. 4237 kB

8,30 

 

CD: 5,00

Pozrite aj:

. Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

2.

Fakty a úvahy o živote – o jeho pozoruhodnostiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračovaní
— Dr. Milan Benjan

80-968701-4-9

A 5, 108 strán

CD*: 173 str. 2080 kB

4,35

CD: 3,50

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

3.

L. N. TOLSTOJ a jeho životné otázky – viera a umenie
— Milan Benjan

80-968361-8-8

A 5, 125 strán

CD*: 163 str. 1104 kB

3,35

CD: 3,50

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe


 

4.

POZNANIE… – otázka života a smrti
— Marek Beem

 

2.vydanie:

80-89029-50-7

A 5,186 strán

CD*:  206 str. 3337 kB

  

4,65


CD: 4,50 

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

5.

Ateizmus – teizmus – kresťanstvo 

Ateizmus - deizmus - KRESŤANSTVO

— Lukáš Embe

80-900407-2-1

A 5, 150 strán

CD*: 128 str. 1344 kB

2,70

CD: 3,50

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

6.

„Nový vek“ alebo koniec tohto („starého“) veku?
— Marek Beem

80-968220-5-5

A 5, 70 strán

CD*: 106 str. 1148 kB

2,25

CD: 3,00

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe


 

7.

úvahy – podnety na zamyslenie pre veriacich i „neveriacich — Lukáš Embe

80-88747-31-7

A 5, 92 strán

CD*: 90 str. 832 kB

2,20

CD: 3,00

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

8.

Byť kresťanom – prečo a ako?
— Marek Beem

80-967226-5-4

10,5 x 20cm, 30 strán

CD*: 44 str.  344 kB

1,00

CD: 3,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

9.

MOJE KRÉDO – v čo, komu a prečo verím 

CREDO - verím
— Marek Beem

80-967775-0-5

A 5, 87 strán

CD*:  87 str. 830 kB

2,00

CD: 3,00

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

10.

Listy cirkvi

— BeeM

A 5, 22 strán

CD*:  26 str. 633 kB

 1,00

CD: 3,00

 Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

 

11.

Viera ateistov a  synkretistov VERZUS viera kresťanov

— M.B. Benjan

80-89029-77-9

A 5, 96 strán

CD*: 103 str. 1610 kB

3,85

CD: 4,00

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

12.

Stručné DEJINY DOGMY

— Adolf von Harnack

80-89029-89-2

A 5, 244 strán

CD*:  250 str. 2550 kB

9,15

CD: 6,50

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

13.

Kultúra Západu v agónii
(o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev)
— M.B. Benjan

80-89029-95-7

A 5, 200 strán, vrátane obraz. prílohy na kriedovom papieri
(307 reprodukcií od 121 umelcov)

CD*: 206 str.  4763 kB

9,65
CD: 7,50

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe


14.

Kamienky z mozaiky antropológie
(darvinizmus, biblická antropológia, dynamológia“)
— M.B. Benjan

978-80-89241-19-4

A 5, 128 strán

CD*: 131 str. 1586 kB

5,65

CD: 3,50

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

15.

PRÍBEHY a PRISTAVENIA
(s prídavkami)

— M.B. Benjan

978-80-89241-24-8

A 5, 76 strán

CD*:  77 str. 1199 kB

5,00

CD: 3,50

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

16.

VÝBER zo ZÁPISKOV chlapca, muža, starca...

— M.B. Benjan

978-80-89241-36-1

A 5, 28 strán

CD*:  33 str.  1902 kB

2,50

CD: 3,00

Pozrite aj

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

17.

SOLUS CHRISTUS – TOTUS CHRISTUS

— M.B. Benjan

978-80-89241-23-1

A 5, 28 strán

CD*:  32 str. 935 kB

2,50

CD: 3,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

18.

Malý príspevok k reštaurovaniu „veľkej budovy“ – k naplneniu odkazu k veľkej úlohe kresťanov: SEMPER REFORMANDA

— M.B. Benjan

978-80-89241-32-3

A 5, 400 strán

Väzba šitá, pevná (V8)

CD*:  398 str. 2647 kB

14,00

CD: 8,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

Alebo kliknite na ANOTÁCIE

 

19.

 Neurálna terapia (podľa Hunekeovcov), čiže lokálne anestetiká v liečbe bolesti a iných chorobných stavov, v ktorých etiopatogenéze hrá rozhodujúcu úlohu neuro­vegetatívny systém

— MUDr. Milan Beňo

80-89241-01-8 

A 5, 160 strán,
106 obrázkov (perokresby a foto­grafie)

Väzba je v dvoch vyhotoveniach:
„V2“ (mäkký obal) „V8“ (pevný obal)

CD*:  164 str. 3554 kB

V2: 8,30 

 

V8: 10,80

CD: 6,50

Odborná kniha pre lekárov a študentov medicíny.

V objednávke uveďte, o akú väzbu (V2 alebo V8) máte záujem.

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe


20.

Starnutie a Staroba
– príčiny, príznaky, problémy –
– prevencia a pomoc pri problémoch –

–– MUDr. M.B. BENJAN

Druhé, doplnené vydanie, 2010

978-80-89241-37-8

A 5, 44 strán

CD*:  42 str. 1346 kB

2,90

CD: 3,00

Pozrite aj:

   Podrobnejšie informácie o tejto knihe

21.

   PROBLÉMY pri liečení a pri liečení sa
   pre CHYBY a OMYLY lekárov a pacientov
   najmä v poznávaní a v chápaní

 "
fungovania života"  v zdraví  a  v chorobe)
 
  MUDr. M.B. BENJAN

978-80-89-241-40-8
    A 5, 128 strán

CD*:  130 str. 2457 kB

  5,00

  CD: 4,00
Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie  o tejto knihe

 

22.    PO NAJŤAŽŠOM ÚSEKU CESTY kráčal s nami    nielen ALZHEIMER
   — MUDr. M.B. BENJAN
978-80-89241-44-6
A5, 84 strán
CD* 86 str. 1550 kB
   
5,00

   CD 4,00
Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
23.    O srdcovom infarkte
   — MUDr. Milan Beňo
   A5, 20 strán
  CD*:  22 str. 445 kB
  —

BONUS (inak je publikácia nepredajná).

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

 

 

     !

    

       

     

 

Poskytujeme nasledujúci rabat, resp. zľavy:

1) všetkým kníhkupcom rabat    40 %

2) ostatným zákazníkom poskytujeme tieto zľavy:

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 10 € 10 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 20 € 20 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 30 € 30 %

 

Poznámka ku zľavám:

.Kníhkupci, ktorým bol poskytnutý rabat 40%, nemajú nárok na ostatné zľavy.

 

 Ako objednávať knihy ?  

Netreba sa prihlasovať za zákazníka. Nenakupuje sa „do košíka“, ale „klasicky“ – napísaním stručnej objednávky a jej odoslaním e-mailom:

1. Pošlite e-mail na niektorú z našich e-mailových adries (sú uvedené pod týmto návodom farebným písmom v sivom poli).

2. Do riadku „Predmet“ napíšte „objednávka“

3. V texte e-mailu napíšte názov knihy/kníh (môžete použiť skrátené názvy, autora nemusíte uvádzať) a počet objednaných kusov.

4. Uveďte svoje meno s presnou poštovou adresou.

5. Ak si objednávate knihu, ktorá je ponúkaná v rôznych variantoch, napr. v dvoch vydaniach (titul č. 4) alebo v rôznej väzbe (titul
č. 19), uveďte, o ktorý variant máte záujem.

* knihy v elektronickej forme (vo formáte PDF na CD): ku každej objednanej (vytlačenej) knihe si môžete "priobjednať" túto knihu aj v elektronickej podobe (na CD). Získate tak  jej najnovšiu verziu.

  V elektronickej  podobe (na CD) dodávame knihu len vtedy, ak bol objednaný príslušný titul aj v tla­čenej forme. Elektronická forma knihy je jej novým, vo väčšine prípadov (podstatne) doplneným vydaním. Inými slovami: na CD je text knihy upravený, event. doplnený po jej vytlačení (je to text, pripravený pre jej nové vy­danie, ktoré zatiaľ ešte nevyšlo, a nie je teda bežne k dis­pozícii).

  Ponuka kníh v elektronickej forme je v podstate našou výnimočnou službou tým čitateľom, ktorí si prečítali (objednali) dané knihy (v ich bežnej, tlačenej forme), a chceli by vedieť niečo viac k danej téme (to, čo bolo pridané, doplnené až po vydaní knihy).


 

        ! ! !

Objednávky posielajte elektronickou poštou (e-mailom) na niektorú 

z týchto adries:

 

mb@knihy-benjan.sk

benjan.mb@gmail.com


alebo bežnou poštou  na adr.: KNIHY-BENJAN, Hviezdoslavova 6, 962 31  Sliač

poprípade (výnimočne) telefonicky na tel. č.: 045 5442514

 

   Podrobnejšie informácie o obsahu knihy získate, ak si v tabuľke (v stĺpci „poznámky“) kliknete na „podrobnejšie informácie“; tieto informácie (o všetkých knihách) si môžete pozrieť aj keď kliknete na „anotácie“ (v riadku „prejsť na“).

 

    prejsť na:

úvodnú stranu

anotácie