Prejsť na:

úvodnú stranu - základné údaje o zľavách a objednávaní kníh

anotácie kníh - charakteristiky kníh (stručné údaje o obsahu)

publikácie v e-formátoch- dokumenty v PPS („prezentácie“), články a knihy v PDF (k bezplatnému stiahnutiu a voľnému šíreniu)

 

porad. číslo

Názov  knihy
 
stručný, kompletný
(a podtitul)
  — autor

ISBN

formát a rozsah

cena v

knihy

 

poznámky

 

1.

Fakty a úvahy o viere
a (niektorých) problémoch kresťanov

— Milan Benjan

80-89029-48-5

A 5, 308 strán

8,30 

 


Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

2.

Fakty a úvahy o živote – o jeho pozoruhodnostiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračovaní
— Dr. Milan Benjan

80-968701-4-9

A 5, 108 strán

4,35

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

3.

L. N. TOLSTOJ a jeho životné otázky – viera a umenie
— Milan Benjan

80-968361-8-8

A 5, 125 strán

3,35

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe


 

4.

POZNANIE… – otázka života a smrti
— Marek Beem

 2.vydanie:

80-89029-50-7

A 5,186 strán

  

4,65


Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

5.

ATEIZMUS – TEIZMUS – KRESŤANSTVO 

— Lukáš Embe

80-900407-2-1

A 5, 150 strán

2,70

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 

6.

„Nový vek“ alebo koniec tohto („starého“) veku?
— Marek Beem

80-968220-5-5

A 5, 70 strán

2,25

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe


 

7.

úvahypodnety na zamyslenie pre veriacich i „neveriacich

— Lukáš Embe

80-88747-31-7

A 5, 92 strán

2,20

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

8.

Byť kresťanom prečo a ako?
— Marek Beem

80-967226-5-4

10,5 x 20cm, 30 strán

1,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

9.

MOJE KRÉDO v čo, komu a prečo verím 
— Marek Beem

80-967775-0-5

A 5, 87 strán

2,00

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

10.

Listy cirkvi

— BeeM

A 5, 22 strán

 1,00

 Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

 

11.

Viera ateistov a  synkretistov VERZUS viera kresťanov

— M.B. Benjan

80-89029-77-9

A 5, 96 strán

3,85

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

12.

Stručné DEJINY DOGMY

— Adolf von Harnack

80-89029-89-2

A 5, 244 strán

9,15

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

 13.

Kultúra Západu v agónii
(o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev)
— M.B. Benjan

80-89029-95-7

A 5, 200 strán, vrátane obraz. prílohy na kriedovom papieri
(307 reprodukcií od 121 umelcov)

9,65
Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe


14.

Kamienky z mozaiky antropológie
(darvinizmus, biblická antropológia, dynamológia“)
— M.B. Benjan

978-80-89241-19-4

A 5, 128 strán

5,65

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

15.

PRÍBEHY a PRISTAVENIA
(s prídavkami)

— M.B. Benjan

978-80-89241-24-8

A 5, 76 strán

5,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

16.

VÝBER zo ZÁPISKOV chlapca, muža, starca...

— M.B. Benjan

978-80-89241-36-1

A 5, 28 strán


2,50


Pozrite aj

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

17.

SOLUS CHRISTUS – TOTUS CHRISTUS

— M.B. Benjan

978-80-89241-23-1

A 5, 28 strán

2,50

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

18.

Malý príspevok k reštaurovaniu „veľkej budovy“ – k naplneniu odkazu k veľkej úlohe kresťanov: SEMPER REFORMANDA

— M.B. Benjan

978-80-89241-32-3

A 5, 400 strán

Väzba šitá, pevná (V8)

14,00

Pozrite aj:

Podrobnejšie informácie o tejto knihe

Alebo kliknite na ANOTÁCIE

 

19.

 Neurálna terapia (podľa Hunekeovcov), čiže lokálne anestetiká v liečbe bolesti a iných chorobných stavov, v ktorých etiopatogenéze hrá rozhodujúcu úlohu neuro­vegetatívny systém

— MUDr. Milan Beňo

80-89241-01-8 

A 5, 160 strán,

106 obrázkov (perokresby a foto­grafie)

Väzba je v dvoch vyhotoveniach:
„V2“ (mäkký obal) „V8“ (pevný obal)

V2: 8,30 

 

V8: 10,80

Odborná kniha pre lekárov a študentov medicíny.

V objednávke uveďte, o akú väzbu (V2 alebo V8) máte záujem.

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto knihe

20.

 Starnutie a Staroba
– príčiny, príznaky, problémy –
– prevencia a pomoc pri problémoch –

–– MUDr. M.B. BENJAN

Tretie, doplnené vydanie, 2017

978-80-89241-37-8

A 5, 44 strán

4,00

Pozrite aj:

   Podrobnejšie informácie o tejto knihe

21.

   PROBLÉMY pri liečení a pri liečení sa
   pre CHYBY a OMYLY lekárov a pacientov
   najmä v poznávaní a v chápaní
 "fungovania života"  v zdraví  a  v chorobe)
   MUDr. M.B. BENJAN

978-80-89-241-40-8
    A 5, 128 strán


  5,00

  
Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie  o tejto knihe

 

22.
   PO NAJŤAŽŠOM ÚSEKU CESTY
    kráčal s nami nielen
 ALZHEIMER
   — MUDr. M.B. BENJAN
978-80-89241-44-6
A5, 84 strán

   
  5,00

   
 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
23.   Fakty a úvahy o AUTORITE a POSLUŠNOSTI
  — M.B. Benjan
978-80-8141-160-1
A5, 64 strán
  5,00   Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
24.   základné CNOSTI, VLASTNOSTI a POVINNOSTI kresťanov
  
— M.B. Benjan
978-80-8141-194-6
A5, 32 strán
  4,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
25.  PREMENY (METANOIÓZY)  - človek môže byť ČLOVEKOM
  — M.B. BenJan
978-80-8141-211-0
A5, 172 strán
9,20 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
26.   HLBINY a VÝŠINY V ŽIVOTE ČLOVEKA
  ZÁMER a ZMYSEL vo svete, v živote (i v utrpení)
 
— M.B. BenJan
978-80-8141-236-3
A5, 160 strán
9,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
27.  ÚŽASNÝ ŽIVOT prežitý sub specie aeternitatis, bez ortodoxie a dogiem S PRAVOU VIEROU autentického kresťana
— M.B. BenJan
978-80-8141-248-6
A5, 144 strán
9,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
28. BOŽIE SLOVO - SVETLO
— M.B. BenJan
978-80-8141-255-4
A5, 200 strán
10,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
29. PRED BRÁNOU EXITU a ZA BRÁNOU TRANSITU
— M.B. BenJan
978-80-8141-264-6
A5, 168 strán
9,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
30. CREDO!!! VERÍŠ? Ale KOMU, ČO, V ČO?  VYZNÁVAŠ? Ale ČO, AKO?
— M.B. BenJan
978-80-8141-268-4
A5, 152 strán
9,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
31. KVAPKY BOŽIEHO SLOVA NA CESTU VIERY KRESŤANOV
— M.B. BenJan
978-80-8141-276-9
A5, 300 strán
12,50 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
32. UMENIE MYSLIEŤ a ROZUMIEŤ (myslieť nezmeneným rorumom, rozumieť zmenenou mysľou)
— M.B. BenJan
978-80-8141-281-3
A5,104 strán
11,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
33. UMENIE MYSLIEŤ - 2 ("pootvorenie čiernej skrinky podvedomia")
— M.B. BenJan
978-80-8141-288-2
A5, 100 strán
10,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
34. NÁVRATY (trilógia). 1. časť: Návrat k Hospodinovi
— M.B. BenJan
978-80-8141-305-6
A5, celá trilógia 242 strán (44+62+136)
8,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
35- EPILÓG EPILÓGOV
— M.B. BenJan
978-80-8141-322-3
A5, celá trilógia 150 strán (
10,00 Pozrite aj:
  Podrobnejšie informácie o tejto publikácii
36.
   O srdcovom infarkte
   — MUDr. Milan Beňo
   A5, 20 strán
  
  —

BONUS (inak je publikácia nepredajná).

Pozrite aj:

 Podrobnejšie informácie o tejto publikácii

 


 

     !

    

       

     

 

Poskytujeme nasledujúci rabat, resp. zľavy:

1) všetkým kníhkupcom rabat    40 %

2) ostatným zákazníkom poskytujeme tieto zľavy:

    pri objednávke (viac ako jednej) kníh v celkovej sume nad 10 € 10 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 20 € 20 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 30 € 30 %

 

Poznámka ku zľavám:

.Kníhkupci, ktorým bol poskytnutý rabat 40%, nemajú nárok na ostatné zľavy.

 

 Ako objednávať knihy ?  

Netreba sa prihlasovať za zákazníka. Nenakupuje sa „do košíka“, ale „klasicky“ – napísaním stručnej objednávky a jej odoslaním e-mailom:

1. Pošlite e-mail na niektorú z našich e-mailových adries (sú uvedené pod týmto návodom farebným písmom v sivom poli).

2. Do riadku „Predmet“ napíšte „objednávka“

3. V texte e-mailu napíšte názov knihy/kníh (môžete použiť skrátené názvy, autora nemusíte uvádzať) a počet objednaných kusov.

4. Uveďte svoje meno s presnou poštovou adresou.

5. Ak si objednávate knihu, ktorá je ponúkaná v rôznych variantoch, napr. v rôznej väzbe (titul  č. 19), uveďte, o ktorý variant máte záujem.


 

        ! ! !

Objednávky posielajte elektronickou poštou (e-mailom) na niektorú 

z týchto adries:

 

mb@knihy-benjan.sk

mb.benjan@gmail.com


alebo bežnou poštou  na adr.: KNIHY-BENJAN, Hviezdoslavova 6, 962 31  Sliač

poprípade (výnimočne) telefonicky na tel. č.: 045 5442514  alebo  0902 141513

 

   Podrobnejšie informácie o obsahu knihy získate, ak si v tabuľke (v stĺpci „poznámky“) kliknete na „podrobnejšie informácie“; tieto informácie (o všetkých knihách) si môžete pozrieť aj keď kliknete na „anotácie“ (v riadku „prejsť na“).

 

    prejsť na:

úvodnú stranu

anotácie