Ponuka publikácií z vlastnej produkcie:
Knihy
s duchovnou a medicínskou tematikou (26 titulov)
Mimoknižné publikácie
(dokumenty v PPS a PDF) (viac než 250 titulov)

  

Prejsť na:

 

cenník kníh

= zoznam kníh a základné údaje (názov, autor, rozsah, cena, zľavy)

anotácie kníh

= charakteristiky kníh (stručné údaje o obsahu)

publikácie
v e-formátoch

= dokumenty v elektronických formátoch: v PPS („prezentácie“) a v PDF (články a knihy) k bezplatnému stiahnutiu a voľnému šíreniu

!

Poskytujeme nasledujúci rabat, resp. zľavy:

1) všetkým kníhkupcom rabat    40 %

2) ostatným zákazníkom poskytujeme tieto zľavy:

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 10 € 10 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 20 € 20 %

    pri objednávke kníh v celkovej sume nad 30 € 30 %

 

Poznámka ku zľavám:

Kníhkupci, ktorým bol poskytnutý rabat 40%, nemajú nárok na ostatné zľavy

.

 

 

Ako objednávať knihy?

Netreba sa prihlasovať za zákazníka. Nenakupuje sa „do košíka“, ale „klasicky“ – napísaním stručnej objednávky a jej odoslaním e-mailom:

1. Pošlite e-mail na niektorú z našich e-mailových adries (sú uvedené pod týmto návodom farebným písmom v sivom poli).

2. Do riadku „Predmet“ napíšte „objednávka“

3. V texte e-mailu napíšte názov knihy/kníh (môžete použiť skrátené názvy, autora nemusíte uvádzať) a počet objednaných kusov.

4. Uveďte svoje meno s presnou poštovou adresou.

5. Ak si objednávate knihu, ktorá je ponúkaná v rôznych variantoch – napr. v rôznej väzbe (ako titul č. 19), uveďte, o ktorý variant máte záujem.

 


mb@knihy-benjan.sk

mb.benjan@gmail.com

Ak potrebujete ďalšie informácie, svoje otázky posielajte na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
(poprípade telefonicky: 045 / 5442514 alebo 0902141513)

 

 

Knihy zasielame zákazníkom – fyzickým osobám poštou na dobierku (nezabudnite uviesť presnú adresu!).

Pre zákazníkov – kníhkupectvá platia osobitné zásady, ktoré sa dohodnú s každým odberateľom zvlášť.

Pri zaslaní kníh poštou sa účtuje poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty.

 

prejsť na:

cenník

anotácie

publikácie v e-formátoch (v PPS a PDF)