CREDO!!! VERÍŠ? Ale KOMU, ČO, AKO? VYZNÁVAŠ? Ale ČO, AKO?
autor: M. B. BenJan;
počet strán: 152; väzba: brožovaná (V2); jazyk: slovenský; rozmer: 148 x 210 mm (A5); rok vydania: 2021;
vydavateľ: KNIHY-BENJAN (MBKB);
ISBN: 978-80-8141-268-4

 

CREDOLatinské slovo „CREDO“ znamená „VERÍM“. A týka sa každého človeka. Myslíš, ak si náhodou „neveriaci“, že teba nie? Omyl! Každý človek verí. Rozdiel je iba v tom, komu, čo, resp. v čo verí. Každý človek predsa dôveruje niekomu, niečomu, a je presvedčený o istých veciach, o ktorých sa sám osobne nepresvedčil – z rôznych dôvodov (možno nemohol, možno nechcel). Dokonca aj agnostik verí – je presvedčený, že niečo je nepoznateľné; a pritom tomu často verí iba preto, že mu chýbajú relevantné informácie (z ob­jek­tívnych alebo subjektívnych príčin).

Áno, miera poznania – ktorá závisí od množstva informácií, ich spoľahlivosti, ale aj od schopnosti ich spracovať – to je to podstatné, prečo človek verí, resp. komu / čomu verí. A práve toto je hlavnou príčinou veľkých rozdielov medzi ľuďmi – rozdielov v ich názoroch, presvedčení, viere.

Hlavne o tom je táto kniha... No nielen o rozdieloch, ale aj o dôsledkoch tých rozdielov. Pretože tu nejde iba o „akademickú záležitosť“, ale o veľmi praktickú vec. Týka sa to totiž priamo života človeka – ide tu doslova o „otázku života a smrti“.

Slovo „credo“ má však aj iný význam – „VYZNANIE“. Nemenej dôležité ako KOMU, ČOMUV ČO veríš, je aj to, čo s tým „verením“ spravíš. Či sa ono stane iba tvojím súkromným, „utajeným“ intelektuálnym presvedčením, a či sa k ne­mu priznáš – teda či ho vyznáš. Pritom záleží okrem toho, ČO vyznáš, aj na tom, AKO to vyznáš. To vyznanie by malo totiž byť aj „odovzdávaním iným. Musí preto byť úprimné, pravdivé a podložené – má vychádzať z osvedčených prameňov a spoľahlivých informácií! A navyše nech je jasné (jednoznačné a zrozumiteľné)! Aj o tom je táto kniha.

 

 

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník

 

CREDO